PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu polovnog motornog vozila - putara,
Tender broj: 06-02-01/21-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE


ODLUKA o izravnom sporazumu sa ponuditeljem Esco Eco Energija d.o.o., Livno,
za nabavu teretnog motornog vozila

 

PREUZMITE


ODLUKA o izravnom sporazumu sa ponuditeljem Pole extra d.o.o., Novi Travnik,
za nabavu komunalnog traktora s grtalicom 

 

PREUZMITE