Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Chemo.Commerce d.o.o. Široki Brijeg, a prema ponudi broj 10-05/23 od 11.05.2023.

 

ODLUKA


JAVNI OGLAS  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radna mjesta:

  1. Zidar – 2 izvršitelja
  2. Vozač teretnih vozila – 2 izvršitelja
  3. Vodoinstalater – 2 izvršitelja
  4. Čitač vodomjera – 1 izvršitelj
  5. Sigurnost i zaštita objekta – 1 izvršitelj
  6. Pomoćni radnik u vodovodu – 1 izvršitelj.

Mjesto rada Livno

JAVNI OGLAS

PRIJAVNI OBRAZAC


 

 

 

 

 

PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu robe –armirano betonske grobnice,
Tender broj: 06-05-01/23-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE