Najvažniji postojeći vodovod u Livanjskoj općini je vodovod grada Livna koji je izgrađen za vrijeme Austrougarske, a na kojem je kasnije proveden cijeli niz proširenja i rekonstrukcija.

Postojeći vodoopskrbni sustav Livna je pumpno – gravitacijski za visoku i srednju zonu i gravitacijski za nižu zonu. Zajednički objekti za sve zone vodoopskrbe su dovodni cjevovod i crpna stanica u kojoj su instalirane crpke za visoku i srednju zonu i u kojoj se nalazi zahvat za gravitacijski vod, te uređaj za dezinfekciju pitke vode. Maksimalni kapacitet izvora vodosnadbjevanja je 0,28 m3 u sekundi.

Dovodni cjevovod je od čeličnih cijevi Ø 450 mm, dužine 50 m. Vodo-zahvat dovodnog cjevovoda je pomoću kaptaže zatvorenog tipa, direktnim spojem na vrelo Mali Duman.
Izuzev grada Livna i nekoliko sela koja se nalaze na sjevorozapadnom rubu Livanjskog polja, te prigradskih naselja Rapovine, Žabljak i Drinova Međa, sva ostala naselja su upućena na korištenje vode iz cisterne (čatrnje) ili iz lokalnih vodovoda koji se ne nalaze u vodoopskrbnom sustavu kojim upravlja J.P. Komunalno.

Osim zajedničkih objekata, na postojećem sustavu imamo još 4 precrpne stanice:

 • Zavra
 • Kablići
 • Priluka
 • D. Međa

Na sustavu se nalazi i 7 rezervoara, od kojih su 4 na području grada Livna, a to su:

 • Stara Čaršija
 • Cementara
 • Zastinje
 • Zavra

Zapremina rezervoara se kreće od 60 m3 do 500 m3.

Ostala 3 rezervoara su u selima:

 • Kablići
 • Priluka
 • D. Međa

Ovi rezervoari su zapremine po 80 m3.

Ukupna duljina distribucijske mreže je cca 63 000 m.


Ispitivanja kvalitete izvorišta i zdravstvene ispravnosti vode u vodoopskrbnim objektima i vodovodnoj mreži, te kontrolu dezinfekcije, vrši nadležna institucija za kontrolu vode za piće. Ispitivanja kontrole kvalitete pitke vode obavljaju se prema važećem Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Analiza vode za piće obuhvaća:

 • kemijske osobine vode
 • bakteriološke osobine vode

Radi svoje kvalitete voda s izvorišta Duman, ne zahtijeva nikakvu preradu već samo dezinfekciju. Dezinfekcija se provodi plinovitim klorom.