Pored drugih službi u J.P. Komunalno d.o.o. Livno postoji i služba ČISTOĆA, čiji je zadatak prikupljanje i odvoz kućnog otpada iz urbanog područja Općine Livno, prikupljanje i odvoz kućnog otpada iz ruralnog područja općine Livno (kojeg čini 50 naseljenih mjesta – sela), prikupljanje i odvoz krupnog otpada iz urbanog područja Općine Livno.

Općinskom odlukom u urbanom području Općine Livno svi su obvezni koristiti uslugu odvoza otpada, ali u ruralnom području Općine Livno to nije slučaj nego se korištenje usluge odvoza otpada temelji na dobrovoljnoj bazi.

Dugogodišnjim praćenjem došlo se do podataka koji pokazuju da je ukupna količina prikupljenog i zbrinutog otpada na području cijele Općine Livno iznosi cca 20592 m3.

Službu čistoća čini 11 uposlenih i to: šef službe, vozači sabirnih vozila 3 djelatnika i sakupljači 7 djelatnika. Raspoloživa tehnička sredstva kojima raspolaže služba ČISTOĆA su:

  • MERCEDES - sabirno vozilo sa mehanizmom za nabijanje god. proizvodnje 1987.
  • IVECO - sabirno vozilo sa mehanizmom za nabijanje god. proizvodnje 1998.
  • MAN - sabirno vozilo sa mehanizmom za nabijanje god. proizvodnje 2001.

Broj korisnika usluga službe ČISTOĆA na cijelom području Općine Livno iznosi 5260 i to:

  • društveni sektor: 120 korisnika
  • obrt: 360 korisnika
  • domaćinstva u gradu: 3000 korisnika
  • domaćinstva u selima: 1780 korisnika

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada vrši se po točno utvrđenom rasporedu.