U cijenu naših usluga ulazi više faktora te Vam donosimo objašnjenja vrste usluge te njihove cijene:

 

 

VRSTE USLUGA

Šifra
Naziv
Cijena-kućanstva
Cijena-poslovni korisnici
1
Utrošak vode - m3 - po brojilu 0,98 KM/m3  1,49 KM/m3
2
Utrošak vode - m3 - paušalno 1,17 KM/m3  
3
Kanalizacija 0,34 KM/m3  0,60 KM/m3
4
Održavanje vodomjera po profilu    
  - 1/2" 2,00 KM/mjesec 2,00 KM/mjesec
  - 3/4" 2,50 KM/mjesec 2,50 KM/mjesec
  - 1" 3,00 KM/mjesec 3,00 KM/mjesec
  - 1 1/2" 4,00 KM/mjesec 4,00 KM/mjesec
  - 2" 5,00 KM/mjesec 5,00 KM/mjesec
  - 2 1/2" 6,00 KM/mjesec 6,00 KM/mjesec
  - 3" 12,00 KM/mjesec 12,00 KM/mjesec
  - Fi50 mm 18,00 KM/mjesec 18,00 KM/mjesec
  - Fi80 mm 20,00 KM/mjesec 20,00 KM/mjesec
  - Fi100 mm 25,00 KM/mjesec 25,00 KM/mjesec
5
Odvoz smeća grad    
  - po m2 0,10 KM/m2  
  - Grupa I   0,14 KM/m2
  - Grupa II   0,30 KM/m2
  - Grupa III   0,60 KM/m2
  - Grupa IV   0,80 KM/m2
6
Odvoz smeća sela    
  - 1 član 4,00 KM/domaćinstvo  
  - 2 i više članova 8,00 KM/domaćinstvo  
  - poslovni korisnici   isto kao u gradu
7
Naknada za zaštitu voda* 0,04 KM/m3 0,04 KM/m3
8
Naknada za korištenje voda* 0,01 KM/m3 0,01 KM/m3
9
Cisterna za probijanje kanalizacije  90,00 KM/h
10
Pražnjenje septičkih jama (6 m)   80,00 KM/tura

* Naknade su oslobođene plaćanja PDV-a po zakonu o PDV-u, čl.20., st.10., t.2.

  • Molimo da račun platite odmah, najkasnije do roka dospijeća
  • Račun je plativ na blagajni poduzeća, banci i pošti
  • Cijene su iskazane bez PDV-a
  • Ostale usluge se vrše po važećem cjeniku. Informaciju o vrsti usluge i cijeni možete dobiti u poduzeću.