Zelena tržnica se nalazi u ulici Župana Želimira uz magistralni put Livno- Bugojno.

Ulaz-izlaz vozila za dostavu robe reguliramo rampom.

Na Zelenoj Tržnici pružamo usluge na štandovima koji su namijenjeni za prodaju slijedećih proizvoda :

  • štandovi za prodaju Voće- Povrće - broj štandova: 36
  • štandovi za prodaju Textil- Bižuterija - broj štandova: 72
  • štandovi za prodaju mliječnih proizvoda , meda, i drugo: broj štandova: 6
  • štandovi za prodaju ribe - broj štandova: 2


Za korištenje štandova za prodaju Voće- Povrće, Textil- Bižuterija se vrši godišnja licitacija.

Na Zelenoj Tržnici pružamo takođe mjesta za prodaju sezonskih proizvoda:

  • prodaja sadnica
  • prodaja rasade
  • prodaja cvijeća
  • prodaja krompira, kupusa, ljekovitih trava itd.
  • prodaja kućne radinosti

Svaki dan se obavlja ručno čišćenje i odvoz postojećeg komunalnog smeća (otpada), a po potrebi (2-3 puta tjedno) obavljamo i strojno čišćenje (pranje).