Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem G&M Semren d.o.o., Bila bb., a prema ponudi broj P-21/24 od 10.5.2024.

 

ODLUKA

 


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Acorus d.o.o. Vjekoslava Paraća 3, Klis, a prema ponudi od 09.04.2024..

 

ODLUKA

 


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Acorus d.o.o. Vjekoslava Paraća 3, Klis, a prema ponudi od 09.04.2024..

 

ODLUKA