Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Smartsoft d.o.o., a prema ponudi od 17.03.2023. broj 31-16/2023.

 

ODLUKA

OBRAZAC UGOVORA


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d. Sarajevo Džemala Bijedića 39 Sarajevo., a prema ponudi od 09.03.2023.

 

ODLUKA

OBRAZAC UGOVORA


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem AUTO ANA d.o.o. Grude, a prema ponudi broj T03-005/23

 

ODLUKA

OBRAZAC UGOVORA