Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem ELEKTRO EM Matice hrvatske 4, a prema ponudi broj 004/24.

 

ODLUKA

 


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo Vukovarska 1, Mostar., a prema ponudi 24822-1363

 

ODLUKA

 


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2023./2024. godinu,
Tender broj: 06-23-01/23-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE