U sastavu J.P. Komunalno djeluje i Pogrebna sužba, koja se bavi uređivanjem upavljanjem i održavanjem grobalja.

Usluge koje pružamo unutar ove službe su: iskop i izgradnja grobnica, uklanjanje suhog cvijeća i vijenaca, uklanjanje lampiona, usluge čišćenja i pranja nadgrobnih spomenika (dva do tri puta godišnje, po potrebi i više puta po dogovoru).

Navedene usluge pružamo kako na grobljima u gradu, tako i na grobljima na području Općine Livno.