Javno zelene površine grada Livna su područja koja obuhvaćaju sve površine u parkovima, zelene površine uz stambene zgrade, te zelene površine duž prometnica.
Javno zelene površine se održavaju i uređuju po utvrđenom programu odnosno planu na godišnjem nivou.

U sklopu ove službe osnovne djelatnosti su:

* Održavanje travnjaka:

  • čišćenje i opremanje travnjaka
  • zasijavanje, održavanje i izgrabljivanje travnjaka
  • košnje, zalijevanja i prihrana travnjaka

 

* Održavanje i obnova ukrasnog bilja i raslinja:

  • okopavanje, obrezivanje,zalijevanje i prihrana ukrasnog bilja i raslinja

 

* Održavanje i obnova stabala:

  • okopavanje i potkresavanje stabala
  • zalijevanje i prihrana stabala

 

* Sadnja i održavanje cvijeća:

  • sadnja i održavanje svih javnih cvjetnih površina