Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem UniCredit Bank d.d. Kardinala Stepinca bb 88000. Mostar., BiH a prema ponudih broj: 13-6-4460/23 od 06.07.2023.

 

ODLUKA

 


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Antena 2 d.o.o ., Žabljak b.b.., a prema ponudi od 10.07.2023.

 

ODLUKA

 


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem „Albo “d.o.o, Banja Luka, a prema Ponudi broj: 1644/2023.

 

ODLUKA