Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem AUTO ANA d.o.o. Grude, a prema ponudi broj T03-005/23

 

ODLUKA

OBRAZAC UGOVORA


ODLUKA izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge servis i održavanje motornih vozila,
Tender broj: 06-38-01/21-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE


ODLUKA o poništenju dijela postupka za nabavu usluge servis i održavanje motornih vozila
Tender broj: 06-38-01/22-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE