Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Chemo.Commerce d.o.o. Široki Brijeg, a prema ponudi broj 10-05/23 od 11.05.2023.

 

ODLUKA


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu robe –armirano betonske grobnice,
Tender broj: 06-05-01/23-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE