Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem EKUS d.o.o Široki Brijeg, Fra Didaka Buntića 72., a prema ponudi broj 12/2023 od 11.09.2023.

 

ODLUKA

 


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Graminea, Brina 44., a prema ponudi od 25.7.2023.

 

ODLUKA

 


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Bilo-Trade d.o.o ., Gospodarska zona jug Livno.., a prema ponudi od 27.07.2023.

 

ODLUKA