Dopuna plana javne nabave za 2023.godine

 

PREUZMITE


PONOVNI JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU J.P. „KOMUNALNO“ d.o.o. LIVNO

 

PREUZMITE


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Vrtlarija Šarić d.o.o., Splitska bb., a prema ponudi od 25.04.2023.

 

ODLUKA


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Smartsoft d.o.o., a prema ponudi od 17.03.2023. broj 31-16/2023.

 

ODLUKA

OBRAZAC UGOVORA