PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba - nabava vozila za sakupljanje i odvoz
otpada Tender broj: 06-08-01/22-2, putem otvorenog postupka javne nabave

 

PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga - osiguranje motornih vozila,
Tender broj: 06-07-01/22-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE


Dopuna plana javne nabave za 2022.godine

 

PREUZMITE