PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba - nabava vodomjera,
Tender broj 06-11-01/22-2, putem otvorenog postupka javne nabave

 

PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba - nabava goriva,
Tender broj 06-01-01/21-2, putem otvorenog postupka javne nabave

 

PREUZMITE