Dopuna plana javne nabave za 2023.godine

 

PREUZMITE


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem „Livnoputovi “ d.o.o, Livno, a prema Ponudi broj: 217/23.

 

ODLUKA

 


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Netcom d.o.o., Kneza Mutimira bb., a prema ponudi od 15.6.2023.

 

ODLUKA

OBRAZAC UGOVORA


Plan nabavki za 2023.godinu

 

PREUZMITE