PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu uredskog materijala i pribora,
Tender broj: 06-41-01/20-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda 

 

PREUZMITE


 

 

 

 

PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga: osiguranje motornih vozila,
Tender broj: 06-37-01/20-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda 

 

PREUZMITE