ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba – nabava goriva,
Tender broj: 06-16-01-1-3/16, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga – održavanje opreme za dezinfkeciju vode,
Tender broj: 06-13-01-1/16, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE

PREUZMITE

 

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

 

PREUZMITE