ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga - nabava vodomjera,
Tender broj: 06-02-01/19-2, putem otvorenog postupka javne nabave

 

 

PREUZMITE