PREUZMITE

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku usluge – servis i održavanje motornih vozila,
Tender broj: 06-20-01-1/16, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE

TENDERSKA DOKUMENTACIJA


Javna nabava putem pregovaračkog postupka bez objave obavijesti
NABAVKA ROBA - Vodovodni i kanalizacijski material

PREUZMITE

PREUZMITE