ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga - nabava goriva,
Tender broj: 06-18-01/19-2, putem otvorenog postupka javne nabave

 

 

PREUZMITE