ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku usluga uklajnjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2019./2020.godinu,
Tender broj: 06-23-01-1/19-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

 

PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku klora,
Tender broj: 06-22-01-1/19, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

 

PREUZMITE