ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga - nabava vodomjera,
Tender broj: 06-02-01/19-2, putem otvorenog postupka javne nabave

 

 

PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga - analiza vode,
Tender broj: 06-15-01/19-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

 

PREUZMITE