Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem „Livnoputovi “ d.o.o, Livno, a prema Ponudi broj: 217/23.

 

ODLUKA