ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku motornog vozila,
Tender broj: 06-05-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku plastničnih kontejnera 1100 l,
Tender broj: 06-03-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu radova - uključivanje vodosprema i crpne stanice u daljinski nadzor i upravljanje,
Tender broj: 06-04-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE