ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku novog sniježnog pluga za montažu na kamion,
Tender broj: 06-26-01-1/16, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku novog rotacionog silosnog posipača za montažu na kamion,
Tender broj: 06-27-01-1/16, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

 

Poništava se postupak javne nabave roba, nabava uredskog materijala I pribora po konkurentskom
zahtjevu za dostavu ponuda, tender broj: 06-21-01-1/16, pokrenutog na osnovu Obavijesti o nabavi
broj 1035-7-1-24-3-13/16 u informacijski sustav E-nabave na portalu Agencije za javne nabave
dana 27.09.2016. godine, zbog toga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva (članak 69.
stav (2) točka d) Zakona o javnim nabavama BiH) .

PREUZMITE

 

 

 

 

 

PREUZMITE