PREUZMITE: LOT 1 - LOT 2

 

 

PREUZMITE

 

 

PREUZMITE

 

 

Na osnovu članka 110. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14) postupajući po žalbi ponuđača List d.o.o. Livno, podnesenoj J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno 17.12.2018. godine na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj:06-21-01-4/18 od 12.12. 2018.godine , v.d.direktor J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno donosi

ODLUKU O OBUSTAVI POSTUPKA

PREUZMITE