Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem ELEKTRO EM Matice hrvatske 4, a prema ponudi broj 004/24.

 

ODLUKA