PONOVNI JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA J.P. „KOMUNALNO“ d.o.o. LIVNO

 

PREUZMITE