Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem EKUS d.o.o Široki Brijeg, Fra Didaka Buntića 72., a prema ponudi broj 12/2023 od 11.09.2023.

 

ODLUKA