Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Antena 2 d.o.o ., Žabljak b.b.., a prema ponudi od 10.07.2023.

 

ODLUKA