Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem „Albo “d.o.o, Banja Luka, a prema Ponudi broj: 1644/2023.

 

ODLUKA