Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem AUTO ANA d.o.o. Grude, a prema ponudi broj T03-005/23

 

ODLUKA

OBRAZAC UGOVORA