ODLUKA izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge servis i održavanje motornih vozila,
Tender broj: 06-38-01/21-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE