ODLUKA o poništenju dijela postupka za nabavu usluge servis i održavanje motornih vozila
Tender broj: 06-38-01/22-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE