Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Euroservis d.o.o. Livno, a prema ponudi broj 1-1/2023

 

ODLUKA

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA