Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Smartsoft d.o.o., a prema ponudi od 19.12.2022 broj 31-66/2022.

 

PREUZMITE