Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo., a prema ponudi broj 741/22 od 5.12.2022..

 

PREUZMITE