Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Uslužna djelatnost Dimnjačar, a prema ponudi od 28.10.2022 broj 20/22.

 

PREUZMITE