Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem IBEJ d.o.o.  Sarajevo, a prema ponudi 22-0100-000668.

 

PREUZMITE