Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem ETAL BH d.o.o. Tome Međe 16/1, 71210 Ilidža Sarajevo, a prema ponudama od 29.08.2022.godine.

 

PREUZMITE

PREUZMITE