ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba - nabava goriva,
Tender broj 06-01-01/21-2, putem otvorenog postupka javne nabave

 

PREUZMITE