Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem "MACOT SOL d.o.o. Mostar" , Vokića i Lorkovića 87.,

a prema ponudi broj KL-2411/21.

 

PREUZMITE - odluka o izboru
PREUZMITE - obrazac realizacije ugovora