ODLUKA o poništenju dijela postupka za nabavku usluga uklanjanje snijega sa seoskih putova za 2020/21. godinu

 

 

PREUZMITE