ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu radova-asfaltiranje parkinga i pristupnog puta,
Tender broj: 06-13-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE