ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku novog sniježnog pluga za montažu na kamion,
Tender broj: 06-26-01-1/16, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE