ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba – nabava goriva,
Tender broj: 06-16-01-1-3/16, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE