PONOVNI JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU J.P. „KOMUNALNO“ d.o.o. LIVNO

 

PREUZMITE