Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem KBA Servis d.o.o. Semberska 35, 76100 Brčko, a prema ponudi od 28.10.2022 broj 0420-U122

 

PREUZMITE