• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuditelja - uklanjanje snijega

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga uklanjanja snijega sa seoskih putova za sezonu 2018./2019. godinu,
Tender broj: 06-20-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE