• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka izboru i poništenju dijela postupka za nabavu usluga uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2018. godinu

 

ODLUKA o poništenju dijela postupka za nabavu usluga-uklanjanje snijega sa seoskih putova 2018. godinu,
Tender broj: 06-01-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

 

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga-uklanjanje snijega sa seoskih putova 2018. godinu,
Tender broj: 06-01-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE